Asociacijos nariai

Tikrieji nariai

 

„Lietuvos energija“, UAB - valstybės valdoma, vienos didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse, patronuojanti bendrovė. Pagrindinė grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.

Daugiau informacijos: www.le.lt.

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiklą pradėjo 2016 metų sausio 1 dieną, sujungus AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“. Pagrindinės ESO funkcijos: elektros energijos bei gamtinių dujų skirstymas, garantinis elektros ir dujų tiekimas, elektros ir dujų įvedimas, elektros ir dujų skirstymo tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas ir plėtra, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas.

Daugiau informacijos: www.eso.lt.

 

 

UAB „EPSO-G“ – valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. EPSO-G grupę sudaro energetikos sektoriuje veikiantys elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūras valdantys perdavimo sistemų operatoriai, gamtinių dujų ir biokuro biržas valdantys gamtinių dujų ir energijos išteklių rinkos operatoriai bei infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės. 

Daugiau informacijos: www.epsog.lt.

 

 

AB „Litgrid" - Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. 

Daugiau infomacijos: www.litgrid.eu.

 

 

UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ yra gamtinių dujų ir elektros energijos tiekimo įmonė. Pagrindinės įmonės veiklos – gamtinių dujų importas, elektros energijos ir gamtinių dujų pardavimas klientams. LET tiekia dujas įmonėms, viešojo sektoriaus institucijoms ir gyventojams, patenkina daugiau nei 560 tūkst. klientų energijos poreikius. Nuo spalio 1 dienos LET klientų ratą papildė ir daugiau nei 1,6 mln. buitinių elektros energijos vartotojų bei juridiniai asmenys, kurie už elektros energiją moka visuomeniniu tarifu.

Daugiau informacijos www.letiekimas.lt

 

 

AB „Amber Grid“ yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą (transportavimą aukšto slėgio vamzdynais) sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. Bendrovės valdomą perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų apskaitos ir skirstymo stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos.

Daugiau informacijos: www.ambergrid.lt.

 

 

„Lietuvos energijos gamyba“, AB vienija valstybės valdomus elektros energijos gamybos pajėgumus – rezervinę elektrinę bei kombinuoto ciklo bloką Elektrėnų komplekse, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę bei Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę. Pagrindinis „Lietuvos energijos gamybos“ uždavinys – sutelkus gamybos pajėgumus prisidėti prie šalies energetinio saugumo užtikrinimo.

Daugiau info: www.gamyba.le.lt.

 

Asocijuoti nariai

 

Lietuvos energetikos institutas (LEI) veiklos sritis apima technologijų, fizinių ir socialinių mokslų sričių mokslinius tyrimus ir eksperimentinė veikla. LEI misija vykdyti energetikos, termoinžinerijos, matavimo inžinerijos, medžiagotyros ir ekonomikos sričių tyrimus ir kurti inovacines technologijas, dalyvauti studijų procesuose, perkelti taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus ir atradimus į pramonę ir verslą, konsultuoti valstybės, valdžios, viešąsias, privačias institucijas ir įmones klausimais, susijusiais su Lietuvos darnios energetikos plėtra, aktyviai bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis rengint specialistus Lietuvos mokslui ir ūkiui.

Daugiau informacijos: www.lei.lt.

 

 

Kauno technologijos universitetas (KTU) yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių. Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų.

Daugiau informacijos: www.ktu.lt

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) – inovatyvus Lietuvos universitetas, ugdantis kūrybiškus aukštos kvalifikacijos specialistus. Universitetas lyderiauja technologijos mokslų srityje ir užtikrina šiuolaikines, į darbo rinką orientuotas studijas. Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbai vykdomi 14 institutų, 3 mokslo centruose, 33 laboratorijose.

Daugiau informacijos: www.vgtu.lt