Narystė asociacijose

NLEA yra šių tarptautinių ir regioninių asociacijų narė:

 

„Eurelectric“ asociacija veikia nuo 1999 metų gruodžio. Ji atstovauja elektros energetikos bendrovių interesus Europoje. Asociacija siekia prisidėti prie elektros energijos industrijos plėtros ir konkurencingumo didinimo, skatinti elektros energijos vaidmenį visuomenės pažangai. Šiuo metu asociacijai priklauso 35 nariai ir 32 valstybių.

Daugiau informacijos: https://www.eurelectric.org/ 

 

 

Pasaulio energetikos taryba (angl. World Energy Council) įkurta 1923 metais yra nešališka pasaulio asociacija skatinanti prieinamą, stabilią ir darnią energetikos sistemą. Asociacijos veikloje dalyvauja daugiau kaip 3000 organizacijų, įsikūrusių daugiau nei 90 šalių, tarp kurių valdžios institucijos, privačios ir valstybinės korporacijos, akademinė bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos ir kiti su energetika susiję suinteresuotieji subjektai.

Daugiau informacijos: www.worldenergy.org 

 

   

 

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) vienija viso 57 asociacijas: 50 šakinių, 7 regionines, ir 26 neasocijuotus narius, apjungiančias visas pagrindines pramonės šakas ir pagrindinę Lietuvoje gaminamą produkciją. LPK nariai apima pagrindinius Lietuvos gamybos sektorius, kurie prie Lietuvos ekonomikos prisideda sudarydami 22 proc. Lietuvos BVP. LPK narės gamybos įmonės pagamina 83 proc. visos Lietuvos eksporto produkcijos. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma Lietuvos gamybos įmonių, bet ir moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos, advokatų kontoros.

Daugiau informacijos: www.lpk.lt 

 

 

Investuotojų forumas (angl. Investors' Forum) - savanoriška, nepriklausoma didžiausių ir aktyviausių Lietuvos ekonomikos investuotojų verslo asociacija. Įkurta 1999 metų birželį, šiandien vienija 57 narius. Asociacijos tikslas gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.

Daugiau informacijos: www.investorsforum.lt