Išrinktas Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos prezidentas

Balandžio 17 d. dviejų metų kadencijai bendrą energetikos sektoriaus poziciją atstovaujančios Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos (NLEA) tarybos pirmininku (prezidentu) vienbalsiu sprendimu išrinktas energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės EPSO-G generalinis direktorius Rolandas Zukas.

Viceprezidentu, atsakingu už elektros energetikos sritį, dviejų metų kadencijai išrinktas „Lietuvos energija“ generalinis direktorius Darius Maikštėnas.  Viceprezidentu, atsakingu už dujų sektorių, dirbs „Lietuvos dujų tiekimas“ generalinis direktorius Mantas Mikalajūnas.

Taryboje taip pat dirbs „Energijos skirstymo operatorius“ vadovė Dalia Andrulionienė, „Litgrid“ generalinis direktorius Daivis Virbickas ir „Amber Grid“ vadovas Saulius Bilys.

Pasak naujai išrinkto asociacijos prezidento, asociacija ir ateityje išliks svarbia platforma derinantis pozicijas ir formuojant bendrą narių nuomonę dėl Lietuvos energetikos sektoriui strategiškai svarbių klausimų dujų ir elektros srityse bei atstovaujant narių  teisėtus interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose.

„Ateinančių dviejų metų kadencijai keliame dar ambicingesnius uždavinius -  sieksime užmegzti regionines partnerystes, didinti Lietuvai svarbių strateginių projektų žinomumą bei prisidėti prie šalies energetikos įmonių plėtros užsienyje skatinimo. Taip pat ketiname stiprinti viešai skelbiamą rinkos analitiką, suvienyti jėgas teikiant indėlį atnaujinamai Nacionalinei energetikos strategijai ir jos įgyvendinimo planui“, - komentuodamas NLEA tikslus teigė R. Zukas.

Asociacija siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams bei skatinama ekonominė ir techninė energetikos ūkio pažanga, taip prisidedant prie Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo.

Apie NLEA:

NLEA vienija 12 narių. Didžioji dalis jų yra Lietuvos elektros ir dujų energetikos sektoriuose veikiančios bendrovės. Tai – vadinamieji tikrieji asociacijos nariai. Šiuo metu juos asociacijoje atstovauja UAB „EPSO-G“, UAB „Lietuvos energija“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, LITGRID AB, UAB „Energijos tiekimas“, AB „Amber Grid“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“. Prie asocijuotų narių yra priskiriami Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Kauno technologijų universitetas.

NLEA tikslas -  formuoti bendrą energetikos sektoriaus poziciją, atstovauti savo narių interesus valstybinėse institucijose, visuomeninėse ir tarptautinėse organizacijose.

NLEA siekia, kad būtų vystomos ir gerinamos Lietuvos elektros energijos ir dujų tiekimo sąlygos šalies vartotojams, skatinama ekonominė ir techninė energetikos ūkio pažanga.