NLEA nebetęs narystės EUROGAS asociacijoje

Išryškėjus nuomonių skirtumui dėl svarstomo esminio Europos Sąjungos dujų direktyvos pakeitimo, Nacionalinė Lietuvos energetikos asociacija (NLEA) nusprendė netęsti narystės EUROGAS asociacijoje.

Tokį sprendimą NLEA taryba priėmė po to, kai EUROGAS asociacija, nesuderinusi su visais nariais, išplatino pareiškimą (angl. position-paper), prieštaraujantį Europos Komisijos (EK) pasiūlymui keisti direktyvą dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių. Šiuo pasiūlymu EK siekia ištaisyti teisinę spragą ir užtikrinti, kad Trečiasis energetikos paketas būtų taikomas esamoms ir būsimoms valstybių narių dujotiekių jungtims su trečiosiomis šalimis, tame tarpe Nord Stream 2.

NLEA vertinimu, dujotiekių jungtims su trečiosiomis šalimis turi būti nustatytos vienodos veiklos sąlygos kaip ir kitai Europos Sąjungos gamtinių dujų infrastruktūrai, užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos, taikomi vienodi skaidrumo reikalavimai, operatoriaus atskyrimo reikalavimai, pasinaudojimo infrastruktūra kainodara.

„Itin vertiname EUROGAS kaip svarbią ir didelį įdirbį turinčią organizaciją atstovaujant dujų sektoriuje veikiančių įmonių interesus Europos Sąjungos (ES) institucijose. Tuo pat metu esame įsitikinę, kad ES vidaus rinkos kūrimui esminiais klausimais turi būti tinkamai atspindėtos visų asociacijos narių nuomonės, tame tarpe ir Lietuvos pozicija, arba susilaikyta nuo pareiškimų asociacijos vardu, nes priešingu atveju yra siunčiami klaidinantys signalai ES institucijoms.“ – sprendimą nebetęsti EUROGAS narystės komentavo NLEA tarybos narys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.NLEA narių nuomone, dujų direktyvos pakeitimo projektas turi nepalikti vietos teisiniams neapibrėžtumams dėl ES teisės taikymo pilna apimtimi esamoms ir būsimoms dujotiekių jungtims su trečiosiomis šalimis.

Viešieji klausymai dėl dujų direktyvos keitimo Europos Parlamente Briuselyje vyksta vasario 21 d. Juose dalyvauja NLEA tarybos narys, AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.